Kitchen

วิวัฒนาการของการซีล

เมื่อมีการแบ่งบรรจุภัณฑ์สิ่งของ หรือสินค้าต่างๆ ก็จะต้องมีการปิดผนึกสินค้านั้นให้เป็นอย่างดี เพื่อรักษาสภาพของสินค้าเอาไว้ให้ดีที่สุดก่อนที่จะส่งถึงมือผู้รับสินค้า โดยที่ไม่ให้เกิดสินค้าเสียหายในระหว่างการจัดเก็บ หรือแม้กระทั่งในระห่างการขนส่ง โดยที่การปิดผนึกสินค้านั้นจะต้องป้องกันอากาศ ความชื้น กลิ่น หรือสิ่งรบกวนต่างๆไม่ให้เข้าไปภายในบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั้นคือ การซีลบรรจุภัณฑ์ (more…)